Бизнес център Свищов

Архив на обученията
по години:


Лицензия № 200312111

Лицензия № 200312111   Лицензия № 200312111


Удостоверение за професионално обучение

Удостоверение за професионално обучение   Удостоверение за професионално обучение

11 февруари 2008 г.
Компютърен курс вечерна форма

На 11 февруари в "Бизнес център Свищов" стартира компютърен курс вечерна форма. Курсът е с продължителност 70 часа, разпределени в четири седмици.

Лекциите и упражненията започват след 17:30 ч, а курсистите ще получат знания и умения за работа с Windows XP, MS Word 2003, Exel и работа в интернет.

След завършването на курса участниците получават Удостоверение за професионално обучение.

За повече информация 0631/60-371 или на място в офиса на Бизнес център Свищов.


Последни обучения: