Бизнес център Свищов

Архив на обученията
по години:


Лицензия № 200312111

Лицензия № 200312111   Лицензия № 200312111


Удостоверение за професионално обучение

Удостоверение за професионално обучение   Удостоверение за професионално обучение

22 октомври 2007 г.
Компютърен курс - 70 часа

На 24-ти септември стартира вечерен компютърен курс. В него взеха участие 9 души. Обучението приключи на 18 октомври с теоретичен и практически изпит за получаване на удостоверение за професионална квалификация.

Снимки от събитието:

Участниците в курса Участниците в курса


Последни обучения: