Бизнес център Свищов

Архив на обученията
по години:


Лицензия № 200312111

Лицензия № 200312111   Лицензия № 200312111


Удостоверение за професионално обучение

Удостоверение за професионално обучение   Удостоверение за професионално обучение

5 юли 2007 г.
Курс "Парково строителство и озеленяване"

    На 5-ти юли 2007 г. стартира обучение "Парково строителство и озеленяване" с 15 курсиста. Курсът е в дневна форма, 300 учебни часа, и се провежда в СУПЗ "Св. Климент Охридски" с. Овча Могила. Обучението трябва да приключи на 30-ти август 2007 г. с теоретичен и практически изпит.


Последни обучения: