Бизнес център Свищов
 
Архив на новините по години:

 
5 октомври 2004 г.
Проведе се общо събрание на сдружението

На 5-ти октомври в заседателната зала на Центъра се проведе общо събрание на сдружението. Дневният ред включваше:
  1. Отчет за извършената дейност за периода декември 2003 г. - септември 2004 г.;
  2. Промяна на седалището на сдружението;
  3. Приемане на нови членове;
  4. Разни.


всички новини за 2004 г. »
Последни новини: