Бизнес център Свищов
 
Архив на новините по години:

 
4 октомври 2004 г.
Започна вторият етап от курсовете за служителите на кметствата по проект "Информационно осигуряване на селата"

nbsp;   В седмицата от 4-ти до 9-ти октомври се проведе вторият етап от курсовете за служителите на кметствата по проект "Информационно осигуряване на селата", финансиран по програма "Форум". Шестнадесет служителя бяха обучени за работата с новият програмен продукт ЕСГРАОН от Петя Буланова - началник териториално звено ГРАО за Велико Търново и от Тамара Донкова - главен експерт ЕСГРАОН в Община Свищов

Open
Open
Open
Open


всички новини за 2004 г. »
Последни новини: