Бизнес център Свищов
 
Архив на новините по години:

 
24 септември 2004 г.
Пресконференция по проект "Нашата обща мечта е наша обща реалност"

На 24.09.2004 г. в конферентната зала на Бизнес център Свищов се проведе пресконференция вьв връзка с приключване на проект "Нашата обща мечта е наша обща реалност" на Регионален център за МСП - Свищов. Той е финансиран по програма ФАР - Трансгранично сътрудничество. Целевата група включва 40 младежи от 15 до 18 години от Свищов и Зимнич. Заключителната част от проекта бе на 23 и 24 септември в залата на Бизнес центъра.

Open    Open

всички новини за 2004 г. »
Последни новини: