Бизнес център Свищов
 
Архив на новините по години:

 
16 септември 2004 г.
Национална конференция "Публично-частните партньорства в полза на местната общност"

На 16-ти септември в Интер Експо Център София се проведе национална конференция "Публично-частните партньорства в полза на местната общност". Организатори бяха Проект JOBS и НСОРБ. Конференцията бе открита от Нийл Буне - постоянен представител на ПРООН в България и Румен Симеонов - зам.министър на труда и социалната политика.

Национална конференция 'Публично-частните партньорства в полза на местната общност    Национална конференция 'Публично-частните партньорства в полза на местната общност

      Програмата включваше представяне на правителствените програми в ПЧП, успешни практики в България, представянето на полският опит. Сред лекторите бяха г-н Белин Моллов - зам.министар на МРРБ, Николай Минков - BIBA, а модератори бяха г-жа Ташка Габровска - ръководител на проект JOBS, и Гинка Чавдарова - изпълнителен директор на НСОРБ.
     Представител на "Бизнес Център Свищов" на националната конференция бе Петър Петров - ръководител екип.

всички новини за 2004 г. »
Последни новини: