Бизнес център Свищов
 
Архив на новините по години:

 
8 септември 2004 г.
Монтирана е първата спирка по проекта на програма Форум

На 8-ми септември в село Царевец бе доставена и монтирана нова автобусна спирка. С това започна вторият етап на проекта на "Бизнес Център Свищов" по програма "Форум", финансиран от Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество и съ-финансиран от бюджета на Община Свищов.

     Проектът предвижда частично подобряване на инфраструктурата в селата чрез възстановяване на автобусните спирки, развиване на потенциала за изпълнение на проект "на място" чрез формирането на гражданска неформална група на кметовете и кметските наместници и делегирането на изпълнението на проектните дейности от тях.

    До края на септември ще бъдат обновени спирки в четиринадесет от петнадесетте села на Община Свищов.

всички новини за 2004 г. »
Последни новини: