Бизнес център Свищов
 
Архив на новините по години:

 
12 юли 2004 г.
Започнаха курсовете по проект "Информационно осигуряване на селата"

От 12.07 до16.07 и от 19.07 до 23.07 - Компютърни курсове по проект SV-F5 "Информационно осигуряване на селата в общината"

   
   
    Лектори: Петър Петров - ръководител на "Бизнес Център Свищов",
Александър Парашкевов - специалист "Информационни технологии" при "Бизнес Център Свищов",
Ивайло Петров - експерт към "Бизнес Център Свищов",
Павел Илиев - отдел "Разработване и експлоатация на академични информационни системи" в "Академичен Компютърен Център" при Стопанска Академия "Д.А.Ценов",
Борислав Борисов - web-дизайнер в "Академичен Компютърен Център" при Стопанска Академия "Д.А.Ценов",
Николай Цаков - Отдел "Информационно обслужване" към Община Свищов
всички новини за 2004 г. »
Последни новини: