Бизнес център Свищов
 
Архив на новините по години:

 
22 април 2004 г.
Центърът в Свищов навърши 2 години

Преди 2 години, на 22 април 2002 година, за първи път в Свищов бе постоянният представител на Програмата за развитие на ООН Н.П. Марта Руедас . Поводът бе откриването на Център за обучение и информация, създаден в изпълнение на "Местен дневен ред 21" на Община Свищов, с подкрепата на ПРООН и Първо българско читалище "Еленка и Кирил Д. Аврамови". Мисията на Центъра бе насърчаване на бизнес-контактите, обучение, работа с неправителствените организации, подпомагане на взаимодействието с общинските власти, презентационна и експозиционна дейност, а изграждането му бе в резултат на двугодишната работа на проект "Възможности 21-ви век" в Свищов.

Още в първата година от своята дейност Центърът може да се похвали с организирането и провеждането на повече от тридесет общински и читалищни мероприятия, двадесет мероприятия на неправителствени организации, шест обучения на безработни и ученици, учители и служители, в които участваха над 200 човека. Втората година дейностите нараснаха петкратно.

През 2003 година Общината успешно се включи във втория кръг на Програма Форум на Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество. Екипът на Центъра за обучение и информация подготвяше работните материали и обезпечаваше технически форум-сесиите. Признание за качествената ни работа дойде с поканата за участие в работната група по формирането на стратегия за продължаването на Програма Форум за България до 2007 година, която получи Петър Петров - ръководител на Центъра и помощник-модератор на "Обществен Форум Свищов 2002".

В средата на миналата година Центърът се включи в мрежата на програма "Заетост чрез подкрепа на бизнеса - JOBS" на Министерството на труда и социалната политика и ПРООН. На 12-ти август се проведе учредителното събрание на новото сдружение с име " Бизнес център Свищов ", което надграждаше и разширяваше дейностите на предишния Център. Учредители на "Бизнес център Свищов" са Община Свищов, "Колеж по икономика и управление Свищов", "Регионален център за малки и средни предприятия", "Бюро по труда Свищов", "Булбанк" АД - Свищов, ПБЧ "Еленка и Кирил Д. Аврамови", "Общински център за обучение и информация", "Деми - Еридан" ЕООД, и представители на "Агенция за регионално развитие - Велинград" и проект "Възможности 21" на ПРООН.

Новоучреденият "Бизнес център Свищов" е сдружение с нестопанска цел, чиято мисия е със законни средства да подпомага развитието на малкия и средния бизнес в град Свищов и региона, да съдейства за генериране на нови идеи, обмяна на информация и заимстване на опит от развити пазарни общества за намаляване нивото на безработицата в региона, да работи активно с неправителствения сектор и да създава благоприятни условия за неговото развитие.

През ноември сдружението бе регистрирано и започна да изпълнява поставените високи цели. През настоящата година Бизнес центъра разполага с финансов ресурс от над 300 000 лева, получени по различни проекти.

        

За петте месеца след регистрацията си Бизнес център Свищов е анкетирал 78 фирми, 55 безработни, 13 занаятчии, 35 земеделски производители, две ТПК. Екипът участва в 3 изложения, организира една международна среща и две информационни срещи, проведе две обучения.

Съгласно изискванията на проект JOBS, към Бизнес център Свищов бе сформирана и лизингова комисия, която до края на март одобри четири молби за лизинг на обща стойност 51 500 лв. Два от лизингите вече са усвоени и двама наши клиенти са щастливи собственици на трактор и на сламопреса, закупени им от нас. До края на април ще бъде усвоен и третият лизинг за покупка на пръскачка. Общата сума на усвоените машини е 40 360 лева. Одобрение от комисията чакат още седем кандидати.


  

Освен дейностите по JOBS, Бизнес център Свищов ще реализира и два от проектите по програма "Форум". Със средства на Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество и съфинансиране от Община Свищов ще се поставят петнадесет спирки във всяко едно от селата, а по другият проект ще бъдат изградени информационни бюра във всички кметства, като Бизнес центъра ще изгради единна информационна система и връзка с Община Свищов. Вече стартира и конкурса за доставка на оборудването по проекта.

всички новини за 2004 г. »
Последни новини: