Бизнес център Свищов
 
Архив на новините по години:

 
24 февруари 2004 г.
Среща с "Българската агенция за инвестиции"

На 24 февруари в конферентната зала на Програмата на ООН за развитие в София се проведе среща между представители на Българската агенция за инвестиции и Бизнес центровете от мрежата на проект JOBS. Присъстваха г-н Павел Езекиев - председател на Агенцията за чуждестранни инвестиции, г-н Христо Етрополски - старши експерт, г-жа Елена Панова - Програмен директор на ПРООН, и представители на 42-та бизнес центъра от страната, работещи по проект "Заетост чрез подкрепа на бизнеса - JOBS" на Министерството на труда и социалната политика. Бизнес център Свищов бе представен от ръководителя г-н Петър Петров.
На срещата бе представена Стратегията на Агенцията за преки чуждестранни инвестиции, и бяха обсъдени възможностите за привличане на чуждестранни инвеститори в България.
През месец март предстои подписване на споразумение за сътрудничество между Българската агенция за инвестиции и проект JOBS. С помощта на бизнес-центровете Агенцията ще получава актуална информация за възможностите за инвестиции в Общините.

всички новини за 2004 г. »
Последни новини: