Бизнес център Свищов
 
Архив на новините по години:

 
11 февруари 2004 г.
С официалното подписване на споразуменията стартираха проектите по Програма "Форум" в Свищов

На 11-ти февруари в сградата на Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество към Швейцарското посолство в България бяха подписани договорите за финансиране на проектите по Програма Форум. Под дванадесетте документа подписи сложиха г-н Ролан Питон, първи секретар в отдел "Сътрудничество" на ШАРС и г-н Станислав Благов - кмет на Община Свищов.

На подписването присъстваха още г-н Тодор Младенов и г-н Андрей Горанов - експерти "Проектни дейности" към Фондация за реформа в местното самоуправление, г-н Пламен Александров - зам. кмет на Община Свищов и г-н Петър Петров - помощник модератор на Форума в Общината и ръководител на "Бизнес Център Свищов"

През 2003 година Обществен Форум Свищов проведе десет сесии, на които обсъди широк кръг проблеми. В резултат бяха инициирани седемнадесет препоръки и бяха подготвени четиринадесет проекта, от които след процес на приоретизация до финансиране бяха допуснати настоящите дванадесет.

Проектите ще се реализират до края на 2004 година, а общият им бюджет е в размер на 247 000 лева, 76 000 от които са осигурени от бюджета на Община Свищов, и 171 000 от Швейцарското правителство.

Open Open

Open Open
На 23-ти февруари в залата за обучение на "Бизнес Център Свищов" се проведе церемонията по подписването на договорите на проектите, одобрени от "Обществен Форум Свищов". Присъстваха кмета на Общината г-н Станислав Благов, председателя на Общинският съвет доц. д-р Андрей Захариев, г-н Тодор Младенов от "Фондация за реформа в местното самоуправление", Пламен Александров - зам.кмет, и координаторите на проектите - Минко Минков - проект "Училище 21-ви век", Милена Богданова - проект "Отворена_врат@", Пети Доневски - проект "Мост между епохи", Веселина Спасова - "Консервация и съхранение на ценни ръкописи от фонда на библиотеката на Първо Българско Читалище", Петър Петров - проекти "Информационно осигуряване на селата" и "Възстановяване на спирките в селата", доц. Стоян Проданов - "Съвет по туризъм", Руско Русев - "Да отворим вратите си за света", д-р Евгений Митанов - "Инвестиция за здраве", Генчо Стоянов - "Общински спортен турнир "Пулс", Юлиан Спиров - "Обединени граждани и медии за по-добра жизнена среда", Георги Йорданов - "Природното и духовно богатство - селските чешми".

В рамките на 10 сесии, проведени през 2003 година Форумът формулира седемнадесет идеи за проекти, като формира работни групи по всяка идея. В тези работни групи се включиха 60 участника, от които 56 от работните маси, а допълнително бяха привлечени и четирима граждани извън състава на Форума. До разглеждане в ръководна комисия достигнаха 16 проекта, като комисията одобри 14 от тях. Тези проекти се "състезаваха" на десета сесия за финансиране от Проектният фонд на Форума. След процес на приоретизация бяха избрани настоящите дванадесет проекта. Бюджета им е в размер на 247 000 лева, 75 000 от които е принос на Община Свищов.

Снимки от подписването:

Open Open

Open Open

Open Open
всички новини за 2004 г. »
Последни новини: