Бизнес център Свищов
 
Архив на новините по години:

 
5 януари 2004 г.
Заседание на Управителният съвет на сдружението

На 5-ти януари се проведе среща на управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел "Бизнес център Свищов", на което бе приет правилникът за предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма.всички новини за 2004 г. »
Последни новини: